Diakonia

Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. (Room. 12:15) 

Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus osoitti, että jokainen ihminen on lähimmäisemme riippumatta erottavista tekijöistä.

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Sen tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä; ts. tukien ja rinnalla kulkien autetaan selviytymään vaikeuksienkin keskellä.

Vastaanotto

Diakonian vastaanotto on ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa. Voit tulla vastaanotolle, jos tarvitset hengellistä, henkistä tai aineellista apua. Tukea annetaan kuunnellen, keskustellen ja kartoittaen asiakkaan elämäntilannetta ja tarvittaessa ohjataan muun avun piiriin. Myös henkilökohtainen sielunhoitokeskustelu on mahdollista. Diakoniatyö pyrkii resurssien puitteissa auttamaan myös taloudellisesti sekä aineellisesti tilapäisesti apua tarvitsevia esim. kesäkassi ja joulukassi keräys.

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle varataan aika etukäteen:
Hanna Forsman 050 5943 226
Virpi Rinne 050 5943 225

Diakoniatoimisto sijaitsee osoitteessa Jaakkolantie 2 (kirkkoherranvirasto).

Ruokapankki MANNATUPA

Ruokapankki MANNATUPA toimii os. Virastotie 2 (Pizzapuodin vieressä). Mannatuvan ruokajakelu on maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.45-11.

Kauppojen ylijäämäruokaa ja EU-ruokaa sekä aamukahvit kaikille tarvitseville muuramelaisille. Päivän sanan jälkeen vuoronumerot jaetaan klo 10 summittaisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen tulevat saavat järjestyksessä seuraavat vuoronumerot. Paikalle voi siis saapua myöhemminkin kuin klo 10. Omaa vuoroaan odotellessa voi jutella muiden ruuanhakijoiden tai Mannatuvan työntekijöiden kanssa ja juoda kahvia. Jokainen tarvitseva saa hakea ruokakassin yhden kerran viikossa valitsemanaan päivänä. Tulotietoja ei kysytä saadakseen ruokaa mutta jokaisen on käytävä keskustelu diakoniatyöntekijän kanssa ensimmäisen 3 kk:n sisällä. Näin varmistetaan että ruuan hakijalla on kaikki tuet mitä hänelle kuuluu. Lisätietoja antaa ruokapankkivastaava Risto Ristolainen.

Ryhmätoiminta

Keskeinen osa seurakunnan diakoniatyötä ovat säännöllisesti kokoontuvat ryhmät. Niissä tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus yhdessäoloon ja vertaistukea.

Lähimmäisen kammarit Nuorisoseurantalolla ja Kukkaniemessä.

Aikuisten kehitysvammaisten kerho(KEVA)

Omaishoitajapiiri

Sururyhmä

Ikinuorten ilopiiri

Mahikset-ryhmä


Ryhmistä saat tietoa Muuramelainen lehdestä sekä diakoniatyön kausiesitteestä.

Jumalanpalveluselämää laitoksissa kevät 2017

Seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaisten ryhmät vierailevat säännöllisesti laitoksissa, palvelutaloissa ja muissa asumispalveluyksiköissä pitämässä hartauksia, joissa on toisinaan mahdollisuus ehtoollisen viettoon.

Koskikodin hartaudet  joka toinen tiistai klo 13. Kahvit klo 13.30.

Muiden laitosten hartauksista saat tietoa kunkin laitoksen henkilökunnalta sekä infotauluilta.

Kansainvälinen diakonia

Yhteisvastuu on koko kirkon yhteinen keräys vähäosaisten hyväksi. Keräyksen tärkeä tehtävä on tuoda esille hätä, joka muuten saattaa olla näkymättömissä. Keräysvaroilla tuetaan yhteisöjen vähäosaisimpia Suomessa ja ulkomailla.

Diakonian yhteystiedot

Hanna Forsman Diakonissa 050 594 3226 hanna.forsman@evl.fi
Heikki Myllykoski kappalainen 050 594 3218 heikki.myllykoski@evl.fi
Virpi Rinne Diakoni 050 594 3225 virpi.rinne@evl.fi
Risto Ristolainen 0505943237

Vuosi 2017 on reformaation merkkivuosi

Kotikäynnit

Diakoniatyöntekijät tekevät pyydettäessä kotikäyntejä, jos ihmisellä ei ole edellytystä osallistua seurakunnan toimintaan. Pyydettäessä myös diakoniapappi voi tulla antamaan ehtoollisen kotona. Seurakunnan työntekijä tulee kotikäynnille 90-vuotispäivänä sekä yli 90-vuotta täyttävien luo.

Syntymäpäiväjuhlat

Joka kevät ja syksy Muuramen seurakunta kutsuu 70-, 75-, 80- ja 85- vuotta täyttävät seurakuntalaiset yhteiseen juhlaan Seurakuntakodille. Kevään juhlaan kutsun saavat he, jotka täyttävät vuosia 1.1.-30.6. välisenä aikana ja syksyn juhlaan he, jotka täyttävät vuosia 1.7.-31.12. välisenä aikana. Kutsu koskee myös puolisoa/avustajaa.

Virkistyspäivä

Eläkeläisten virkistyspäivä on avointen ovien tilaisuus, jossa seurakuntalaisilla on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä ja vaihtaa kuulumisia. Virkistyspäivässä käy vierailijoita kertomassa ajankohtaisia asioita. Päivään sisältyy maksullinen ruokailu 6 € ja tarvittaessa niihin järjestetään maksullinen kuljetus 3.30 €/suunta. Kuljetus on tilattava etukäteen kunnan infosta. Eläkeläisten virkistyspäivät ovat seurakuntakodilla (os. Sanantie 5) keskiviikkoisin kerran kuukaudessa. Virkistyspäivä toteutetaan yhteistyössä Muuramen kunnan kanssa.

Vapaaehtoistehtäviä

Haluaisitko antaa aikaasi ja osaamistasi toiselle seurakuntalaiselle?

Seurakunta on yhteisö, jossa kaikki sen jäsenet on kutsutut kristillisen rakkauden pohjalta tukemaan toinen toisiaan erilaisissa elämän vaiheissa. Tule mukaan vapaaehtoisten rinkiin, joita työntekijät tukevat, ohjaavat ja kannustavat tehtävissään. Tehtävät voi valita omien kykyjen ja halujensa mukaisesti. Ota rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijöihin!

Voisit vaikka ryhtyä:

  • ystäväksi, juttukaveriksi seuraa kaipaavalle
  • apukädeksi erilaisissa avustustehtävissä diakoniatyön ryhmissä
  • yhteislaulujen säestäjäksi
  • jumalanpalveluksen rakentajaksi erilaisissa tehtävissä

 

Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi,
Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla.
(Room. 12:1)

Haluaisitko auttaa taloudellisesti

Diakoniatyön saamat lahjoitukset jaetaan vähävaraisille muuramelaisille osana diakonian taloudellista avustamistyötä. Diakoniatyö ottaa vastaan mielellään: kuivaruokaa ja säilykkeitä, pesuaineita ja tarvikkeita sekä hygieniatuotteita.

Lahjoitettavat tavarat voi tuoda kirkkoherranvirastoon sen aukioloaikana ma-to klo 9-12 tai seurakunnan tilaisuuksiin.


Vaihtoehtoisesti voit lahjoittaa rahaa seurakunnan tilille FI51 5089 5320 0089 33 (viestikentään: diakoniatyö)


Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo.

Kiitos tuestasi!

Diakonian tulevia tapahtumia

To 13.12. klo 12:00 Lähimmäisen kammari Lähimmäisen kammari Nuorisoseurantalolla klo 12-14. Päivän sana, kahvia ja voileipää. Ohjelmaa salissa. Järj. seurakunta, kunta ja SPR. Lisätiedot Virpi-diakoni p. 050 5943225., Muu tila

To 13.12. klo 12:00 Lähimmäisen kammari Lähimmäisen kammarin ja keva-kerhon yhteinen joulujuhla Nuorisoseurantalolla. Riisipuuroa ja torttukahvit sekä ohjelmaa. Järj. seurakunta, kunta ja SPR., Muu tila

Ma 17.12. klo 10:00 Ilopiiri Kaikille avoin Ikinuorten Ilopiiri Mehtolassa klo 10-12. Kahvit, hartaus ja ohjelmaa. Lisätiedot Virpiltä p. 050 5943225., Mehtolan sauna

Ma 7.1. klo 10:00 Ilopiiri Ikinuorten ilopiiri Mehtolassa klo 10-12. Kahvit ja ohjelmaa. Ritva Saras., Mehtolan sauna

Ma 21.1. klo 10:00 Ilopiiri Ikinuorten ilopiiri Mehtolassa klo 10-12. Kahvit ja ohjelmaa. Ritva Saras., Mehtolan sauna

To 24.1. klo 11:30 Keva-kerho Aikuisten kehitysvammaisten kerho Mannatuvalla os. Virastotie 2. Ruokailu, hartaus ja ohjelmaa. Paikalla diakoniatyöntekijät Virpi ja Hanna p. 050 5943226., Muu tila

To 24.1. klo 12:00 Lähimmäisen kammarin emäntäkokous Lähimmäisen kammarin emäntä/isäntäkokous srk-kodilla klo 12. Kahvit ja kevään suunnittelua. Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat emännät ja isännät! Srk, SPR ja kunta. Lisätiedot Virpi-diakoni p. 050 5943225., Srk-koti yläkerta

Ma 28.1. klo 10:00 Ilopiiri Ikinuorten ilopiiri Mehtolassa klo 10-12. Hartaus, kahvit ja ohjelmaa. Seurakunnan vuoro kerran kuukaudessa. Virpi-diakoni p. 050 5943225 ja Ritva Pietikäinen., Mehtolan sauna